Ved å konsentrere fokus om egen kjernevirksomhet og overlate hele eller deler av regnskaps- og økonomifunksjonen til oss kan vi sammen bidra til å øke lønnsomheten og kompetansen i din bedrift.

Det kan være flere fordeler ved å sette bort økonomifunksjonen:

 • Frigjøring av tid til å konsentrere deg om din kjernevirksomhet
 • Økt fleksibilitet og reduksjon av risiko gjennom mindre faste personalkostnader
 • Tilgang til økonomisystemer uten å måtte kjøpe dette
 • Reduserte kostnader gjennom økt effektivitet i økonomifunksjonen

Tjenester som kan være aktuelt å sette bort og som vi kan utføre er følgende:

 • Regnskapsføring
 • Lønnsadministrasjon
 • Fakturering
 • Betalingsadministrasjon
 • Budsjettering
 • Årsoppgjør
 • Rådgivning og analyse

Vi utfører oppdrag ved vårt kontor eller ute hos kunde. Vi har også muligheten til å jobbe fra kundens kontor på våre systemer via en sikker Internettoppkobling.