Regnskap er grunnsteinen og kjernekompetansen i vår bedrift. Regnskapstjenestene vi tilbyr, skal bidra til å gi deg et brukervennlig og hensiktsmessig verktøy for styring, planlegging og evaluering av din virksomhet. Du kan velge om du vil sette bort hele eller deler av regnskapet.

Regnskapstjenestene vi tilbyr består hovedsaklig av følgende:
Løpende kontering og registrering av regnskapsbilag. Herunder avdelings- og prosjektregnskap.
Avstemming og rapportering av regnskapet med kommentarer. Rapporteringsform og hyppighet avtales ved inngåelse av samarbeidet, for å tilpasse dette best mulig til virksomheten.
Merverdiavgiftsoppgjør og andre offentlige oppgaver.
Utarbeidelse av analyser og nøkkeltall.
Utarbeidelse av budsjetter.
Vi utfører oppdrag internt på vårt kontor, ute hos kunde, eller dersom det er ønskelig kan regnskapet føres på vårt system over Internett på en sikker teknologiplattform. Som økonomisystem benytter vi Duett.